Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

Какви документи са необходими за договаряне и издаване на карти?

За да бъде издадена дебитна карта, купувачът трябва да предостави следното:

Актуално състояние на дружеството (Агенция по вписванията)

  • ОР-формуляр (заверени подписи на оправомощени представители).
  • Удостоверение за регистрация в единния регистър на данъкоплатците на Данъчната администрация (Министерство на финансите – Данъчна администрация – ТИН).
  • Удостоверение за регистрация по ДДС (Министерство на финансите – Данъчна администрация).
  • Карта за подпис (търговска банка)
  • Описание на превозното средство (Приложение към Договора)
  • Молба за Газпром дебитна карта за гориво и спецификациите на автомобила

Каква е разликата между фирмена дебитна карта и индивидуална дебитна карта?

Кредитните карти се издават с месечни кредитни лимити и дават възможност за отложено плащане. Дебитните карти се използват съгласно предплатени средства. Транзакциите се лимитират до размера на предплатената сума.

Каква е разликата между фирмена дебитна карта и индивидуална дебитна карта?

Груповите дебитни карти (карти с гравиран етикет DEBI) използват предплатените средства по единна сметка. Всяка карта има достъп до цялата сума на групата, освен в случаите, когато е ограничена от дневен, месечен или тримесечен лимит. Индивидуалните карти (картите с гравиран етикет INDI) използват средствата, платени в отделната сметка на всяка отделна индивидуална карта. 

Колко време отнема да се направи карта?

До един работен ден след изпращане на коректно попълнена заявка.

Кой може да използва издадените карти?

За картите, издадени по регистрационен номер, персоналът на бензиностанцията сравнява надписа на картата с регистрационния номер и талона за регистрация на превозното средство. За карта, издадена на лице, персоналът на бензиностанцията сравнява данните от картата с информацията от документа за самоличност на купувача. За карта, издадена на юридическо лице, се проверява талонът за регистрация на превозното средство, за да се определи дали то принадлежи на юридическото лице, на което е издадена картата.

Какви документи се изискват за издаване на допълнителни карти?

Можете да направите искане за издаване на допълнителни карти по всяко време в срока на договора, като изпратите коректно попълнена заявка до персоналното Ви лице за контакт.  

Възможно ли е да се промени вида гориво, след като картата е издадена?

На издадена карта е възможно да се променят всички условия, а именно: лимит, тип гориво и други стоки и услуги. Бихте могли да направите промени, като се обърнете към Вашето персонално лице за контакт или чрез Вашия виртуалния офис (CMS приложението за контрол на картата).

Какво да правя, ако картата е изгубена или открадната?

Ако картата е загубена или открадната бихте могли да я блокирате, като позвъните на 0700 20 333 или като се свържете с Вашето персонално лице за контакт. 

Как да внасям средства по дебитната карта?

Може да внасяте средства по Вашата дебитна карта, като генерирате фактура за желаната от Вас сума. Може да генерирате фактура чрез Вашия персонален офис (CMS приложението), като използвате опциите “ Индивидуално плащане” (“Individual Payment”) или “Плащане за Групата” (“Payment for the Group”) или като се свържете с лицето за контакт по Вашия договор.

Има ли минимално плащане по дебитни карти?

Няма фиксирани минимални или максимални суми за внасяне.

След като плащането бъде направено, кога средствата по картата стават налични?

До един работен ден след ефективното постъпване на плащането.

Какво да правя, ако загубя ПИН кода си?

В случай на загуба на ПИН-код, следва да се обърнете към Вашето персонално лице за контакт, за повторно издаване на ПИН код. 

Какво да правя, ако картата блокира вследствие на въвеждане на неправилен ПИН?

След три поредни въвеждания на грешен ПИН-код картата ще бъде блокирана. Следва да се обърнете към Вашето персонално лице за контакт за отблокиране на картата и издаването на нов ПИН код.

Как да получавам отстъпки, когато използвам картите?

Отстъпките се получават чрез кредитно известие за всеки месец, съобразно утвърдената по договор скала и Вашето месечно потребление.

Възможно ли е да следя консумацията в реално време?

Можете да управлявате и следите Вашето потребление в реално време. Напълно безплатно Ви предоставяме възможност да ползвате нашата услуга "Виртуален офис" за директен контрол. Чрез това уеб приложение, служителите, на които предоставите достъп ще имат възможност да блокират/отблокират карти, да променят техните лимити, достъп до стоки и услуги, както и да следят всички извършени транзакции в реално време.

Как да получавам информация за наличните средства по дадена карта?

Можете да получите информацията за наличните средства, като се свържете с Вашето персонално лице за контакт, във всеки един търговски обект или чрез обаждане на телефон 0700 20 333.

Как да разбера каква е цената на горивото?

Можете да получите информацията като се свържете с Вашето персонално лице за контакт, във всеки един търговски обект или чрез обаждане на телефон 0700 20 333.

Възможно ли е да осъществя прехвърляне на средства от карта или група от карти?

Можете да прехвърляте средства между групи от карти или индивидуални карти, като подадете искане за прехвърляне на средства до Вашето персонално лице за контакт или чрез виртуалния офис с помощта на командите “Работа с карта“ – „Прехвърляне на средства” 

Възможно ли е да платя сметка отчасти с карта, отчасти по друг начин?

Не е възможно да се раздели единична транзакция на различни форми на плащане. Препоръчително е използването на опцията проверка на баланс по карта преди зареждане. 

Кога се получават сметките?

Фактурирането се извършва веднъж /към последно число на месеца/ или два пъти месечно /към 15-то и последно число на месеца/. Кредитното известие се издава към последно число на месеца и съдържа отстъпката за предходния (при двукратно фактуриране).

Кога мога да използвам платените литри по CD карта, след като плащането е направено?

Ако плащането е в брой, литрите по картата стават налични на следващия ден. Ако плащането е направено от сметка извън страната, тогава отнема 3 до 4 дни.

Защо броят на литрите се занулява в края на всяко тримесечие?

Броят на литрите се занулява, защото неизползваните литри в едно тримесечие не могат да бъдат добавени към следващото тримесечие, но оставащите средства могат да бъдат използвани, за да се намали сумата на новото плащане.

Може ли един PPO – ДДС формуляр да бъде използван за освобождаване от ДДС за множество ИК карти?

Не, с един PPO – ДДС формуляр е възможно да се направи освобождаване от ДДС само за една карта.

Възможно ли е да закупувам всички видове гориво, използвайки една IC финансова карта?

Не. Поради освобождаването от ДДС, само един вид гориво може да бъде закупуван с една IC финансова карта.