Стандартни горива

Повечето шофьори може би мислят, че разликите между отделните видове горива са несъществени, но колкото и малки да се окажат, те могат да имат значителен ефект върху двигателя при шофиране. Високото качество на горивото означава по-тиха работа и по-дълъг живот за двигателя на автомобила, по-малко вредни емисии , съответно, по-малък негативен ефект върху околната среда. Затова качеството на горивото е много важно, което налага горивото да бъде внимателно избирано. Освен това, в дългосрочен план, употребата на горива с високо качество означава да си гарантирате по-ниски разходи за поддръжка на автомобила и по- гладко шофиране.

Стандартни горива

Стандарт за качество на горивото Евро-5

Качеството на горивата, предлагани в бензиностанции Газпром е в пълно съответствие със стандарта Евро-5 и е най-подходящо за превозни средства от ново поколение. Качественият контрол е постоянен и гарантира, че горивата на бензиностанции Газпром са изцяло в съответствие със стандартите съгласно българското законодателство.

Решението да използвате гориво, закупено от бензиностанции Газпром означава, че двигателят на автомобила Ви ще бъде стабилен, като в същото време Вие ще имате оптимална икономия на гориво и по-малко вредни емисии от отработени газове

Екологични аспекти на стандартите за качество на горивото Евро 5

Причините за увеличаващите се технически изисквания към течните горива е фактът, че повече от една трета от замърсяването на въздуха идва от автомобилния трафик.

Политиката на Европейския парламент, Съветът на ЕС и страните-членки е директно насочена към намаляване на вредните емисии в отработените газове.

Количеството на различните замърсители, отделяни в атмосферата от автомобилите и другите превозни средства, до голяма степен зависят от качеството на използваното гориво.

Имайки това предвид, ние направихме всичко, за да сме сигурни, че горивата, купувани от бензиностанции Газпром, посрещат най-високите изисквания за защита на околната среда, като първостепенно за нас остава да отговорим на Вашите нужди и да Ви осигурим удоволствие от шофирането.