Свободни работни места

На територията на Република България НИС Петрол ЕООД се представя с марката Gazprom, изразено в развитието и налагането на търговски обекти – бензиностанции с търговската марка Gazprom, както и в развитието на търговията на едро с горива.

 

Ако вие сте отговорни и амбициозни, с желание да придобиете нови знания и умения, ако сте иновативни и желаете да бъдете част от екипа на НИС Петрол ЕООД, както и да допринесете за вашето и нашето развитие, можете да кандидатствате за следните свободни позиции:

Партньори/ дилъри на търговски обекти

НИС Петрол ЕООД е част от групата Газпром Нефт. Компанията е изградила верига бензиностанции с покритие на територията на Република България. Търговските обекти оперират под търговската марка Gazprom, позиционирани в премиум сегмента, с иновативна визия и богат асортимент от стоки и услуги.

Компанията търси партньор/дилъри за управление на обекти отговарящи на следните изисквания:

  • Висше образование – икономическа или техническа насоченост
  • Опит в управлението на собствен бизнес
  • Опит в администриране и управлението на търговски екип
  • Познания и търговски опит в сферата на продажбите на горива на дребно и/или FMCG
  • Познания в директните продажби и обслужването на клиенти
  • Познания и опит в управлението на заведение за обществено хранене
  • Познаване на нормативната база в сферата на продажбите на горива и търговията с хранителни стоки
  • Познания по счетоводство и възможност за контрол на счетоводната отчетност на малка фирма
  • Способност за спазване на корпоративни стандарти
  • Поемане на материална отговорност за активите в поверения му обект – горива, стоки, техническо оборудване, обзавеждане и др.

При интерес, моля изпратете актуална автобиография на адрес bgr.ceo@nis.eu

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. Всички кандидатури ще бъдат разглеждани като поверителни и ще бъдат използвани само за целите на подбора по текущата обява.

С кандидатстването си по тази обява, доброволно предоставяте Ваши лични данни и давате съгласието си НИС Петрол ЕООД, в качеството на администратор на лични данни да ги обработва за целите на процеса на подбор на оператори. Обработването на Вашите лични данни се осъществява в пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016г., Закона за защита на личните данни и всички останали приложими нормативни актове.

За кандидатстване за работа – изпратете Вашата автобиография на следния адрес bgr.ceo@nis.eu